Disclaimer

Alles op deze site is door Shanti Keur gemaakt – tenzij anders aangegeven – en mag niet zonder toestemming over genomen worden.

De complete inhoud (foto’s, teksten etc.) en het design van deze site is © Shanti Keur. Het is verboden de inhoud van deze site te kopiëren, te vermenigvuldigen of te publiceren zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Ook aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen daarvan.

Ik behoud het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen of de werking van deze website stop te zetten. Ook behoud ik mij het recht om zonder nadere kennisgeving toegang tot deze website te ontzeggen.